Wyczerpanie zapasów żywności / Food reserves running out

Read in English

Powstańcza kuchnia polowa z „kozą” i grupa powstańców z kompanii „Koszta”. Od lewej: Wiktor Boryczko „Dzierżak”, Zofia Domańska „Zocha” (siostra Eugeniusz Lokajski) i Henryk Jagieła „Kwiatek”.
Źródło: Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lokajski_-_Zofia_Doma%C5%84ska_%281944%29.jpg

Wieczorem 28 września na spotkaniu członków sztabu Komendy Głównej AK gen. Antoni Chruściel „Monter” określa sytuację żywnościową jako krytyczną. Magazyny okręgu są na wyczerpaniu i od następnego dnia mają zaprzestać wydawania przydziałów. Podobnie składy oddziałów są w przeważającej części puste. W wielu nie jest wydawany chleb już od kilku dni, tylko nieliczne dysponują zapasami na najbliższe 2-3 dni.
Sytuacja ludności cywilnej również jest bardzo trudna. Z ponad 100 kuchni i punktów dożywania korzysta pod koniec września około 20 tysięcy osób zamieszkałych w Śródmieściu. Jedno z głównych źródeł żywności – magazyny firmy Haberbusch i Schiele zawierające zapasy zboża – są już wyczerpane (pszenica) lub niezdatne do użycia (jęczmień zawilgocony lub spalony i nadający się tylko na kawę).

Autorem tekstu jest Artur Łysik. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

Aplikacja „Ulice ’44”, gdzie możesz poczytać więcej notek i obejrzeć przebieg Powstania w innych dzielnicach – przespaceruj się po mieście po miejscach związanych z powstaniem:

Ściągnij wersję na Androida.

Ściągnij wersję na iOS.

___

Food reserves running out

Field kitchen with „goat” stove with insurgents from „Koszta” Company From left: Wiktor Boryczko „Dzierżak”, Zofia Domańska „Zocha” (sister of Eugeniusz Lokajski) and Henryk Jagieła „Kwiatek”.
Photo from Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lokajski_-_Zofia_Doma%C5%84ska_%281944%29.jpg

September 28th in the evening, during the meeting of staff of Home Army’s Main Headquarters, general Antoni Chruściel „Monter” („Fitter”) announces that condition of food supply is critical. Home Army Warsaw District’s stores are near depletion and from the next day on expenditure of food rations will be stopped. Similarly food stores of particular military units are mostly empty. In many cases bread is not given out for few days and only few units have reserves for next 2-3 days at their disposal.
Situation of civilians is also very hard. More than 100 kitchens and food supply points are serving meals for about 20 thousands of civilians living in Śródmieście district in late September. One of the main sources of food – stores of Haberbusch and Schiele company containing reserves of cereal – is already spent (in case of wheat) or unfit for human consumption (barley which is damp or burned and suitable only to make coffee).

Author: Artur Łysik. The text is licensed Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 PL (CC BY-SA 3.0 PL) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.

Read about more events during Warsaw Uprising and see photos in your mobile device – take a walk through the city visiting historical places:

Download Android version (in Polish).

Download iOS version (in English and in Polish).

Published by: Niedowidek

Programista, historyk i archiwista z doświadczeniem w digitalizacji, masowym przetwarzaniu plików graficznych, udostępnianiu czasopism i archiwaliów online, tworzeniu aplikacji mobilnych, systemach informatycznych dla służby zdrowia. Programmer, historian and archivist, experienced in digitization , conversion of large quantities of image files, making journals and archival documents accessible online, creating mobile applications, developing Health Information System.

Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s