Kwatera Żywiciela / HQ of Home Army in Żoliborz

Read in English

Na zdjęciu widzimy wartę przed kwaterą ppłk. Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela” przy ul. Krasińskiego 16. Od lewej: kpr. pchor. Maciej Dobrucki „Mały” z 9 kompanii Dywersji Bojowej i strz. Tadeusz Mielczarek z Organizacji Wojskowej Powstańczego Pogotowia Socjalistów (OW PPS). Zdjęcie z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgrupowanie_%C5%BBniwiarz#/media/File:Zniwiarz1.jpg

20 września siły żoliborskie zostają rozkazem Dowódcy AK gen. „Bora” zorganizowane w 8 Dywizję Piechoty im. Romualda Traugutta. Na czele nowej formacji staje dotychczasowy dowódca Obwodu II AK Żoliborz ppłk. Mieczysław Niedzielski „Żywiciel”. Analogicznie zostają zorganizowane oddziały na Mokotowie (10 Dywizja Piechoty im. Macieja Rataja) i w Śródmieściu (28 Dywizja Piechoty). Trzy dywizje tworzyły razem Warszawski Korpus AK. Nadanie nowych struktur ma charakter formalny, ukierunkowany na przygotowanie oddziałów do wkroczenia Armii Czerwonej lub kapitulacji wobec wojsk niemieckich.
Następnego dnia już jako dowódca 8 DP „Żywiciel” raportuje:
„1. Działania. Na odcinku Marymontu wyparto nieprzyjaciela z kilku domów. Po zniszczeniu stanowisk nieprzyjaciela oddziały własne wycofały się. Nieprzyjaciel nie prowadził akcji zaczepnej. Obustronne wzmacnianie stanowisk. Natężenie ognia artylerii nieco osłabło. Stwierdzono dwa nowe stanowiska ckm [ciężkich karabinów maszynowych] na Cytadeli. Artyleria z Burakowa przeniosła się na Góry Szwedzkie. Ogniem kb [karabinów] przeciwpanc[ernych] i granatników zniszczyliśmy gniazda ckm nieprzyjaciela.
2. Walki sowiecko-niemieckie. Cały dzień pojedynki artylerii i miotaczy min sow.-niem. Sowieci ostrzeliwali Marymont, Lasek Bielański, Cytadelę, Dworzec Gdański. Niemcy – Żerań, brzeg wschodni Wisły. Walki nierozpoznanych oddziałów na zachodnim brzegu Wisły na wprost Blaszankowni nad samą Wisłą. Duże pożary na Pradze. Lotnictwo sowieckie działało słabiej.”

Autorem tekstu jest Artur Łysik. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

Aplikacja „Ulice ’44”, gdzie możesz poczytać więcej notek i obejrzeć przebieg Powstania w innych dzielnicach – przespaceruj się po mieście po miejscach związanych z powstaniem:

Ściągnij wersję na Androida.

Ściągnij wersję na iOS.
___

HQ of Home Army in Żoliborz


In the picture above you can see guards before HQ of Home Army in Żoliborz. The commander of this area was lieutenant colonel Mieczysław Niedzielski „Żywiciel” („Feeder”). HQ was located in 16 Krasińskiego Street. Frome the left: corporal army cadet Maciej Dobrucki „Tiny” from 9th company of Combat Sabotage and private Tadeusz Mielczarek from Military Organisation of Socialists’ Uprising Readiness (OW PPS). Photo from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgrupowanie_%C5%BBniwiarz#/media/File:Zniwiarz1.jpg

September 20th forces in Żoliborz district – by an order of Home Army’s Commander general „Bór” – have been organized in 8th Romuald Traugutt’s Infantry Division. Lieutenant colonel Mieczysław Niedzielski „Żywiciel” („Feeder”) becomes a leader of new unit. By analogy forces in Mokotów and Śródmieście districts are organized in 10th Maciej Rataj’s Infantry Division and 28th Infantry Division accordingly. Three divisions constituted Home Army Warsaw Corps. Creation of new command structures was a formal step – a preparation for arrival of The Red Army or surrender to German forces.
The next day lieutenant colonel „Żywiciel” – now as a 8th Division’s commander – reported:
„1. Activity. In Marymont’s sector enemy was forced out from few houses. After destroying enemy positions our forces fell back. Enemy didn’t attack. Both sides have strenghtened their positions. Artillery fire has weakened. Two new heavy machine gun emplacements in Citadel were spotted. Artillery from Buraków was moved to Góry Szwedzkie. By the means of anti-tank rifles and grenade launchers we have destroyed enemy’s heavy machine gun emplacements.
2. Soviet-German combat. Artillery and mine launchers’ duels during whole day. Soviets fired upon Marymont, Lasek Bielański, Citadel, Dworzec Gdański Train Station. Germans – upon Żerań and east bank of Vistula. Fighting of unrecognized units on west bank of Vistula river opposite to Blaszankownia (right at the river bank). Large fires in Praga district. Soviet air forces activity weakened.”

Author: Artur Łysik. The text is licensed Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 PL (CC BY-SA 3.0 PL) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.

Read about more events during Warsaw Uprising and see photos in your mobile device – take a walk through the city visiting historical places:

Download Android version (in Polish).

Download iOS version (in English and in Polish).

Published by: Niedowidek

Programista, historyk i archiwista z doświadczeniem w digitalizacji, masowym przetwarzaniu plików graficznych, udostępnianiu czasopism i archiwaliów online, tworzeniu aplikacji mobilnych, systemach informatycznych dla służby zdrowia. Programmer, historian and archivist, experienced in digitization , conversion of large quantities of image files, making journals and archival documents accessible online, creating mobile applications, developing Health Information System.

Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s