Zdobycie Pantery na Woli / Capture of a Panther tank in Wola

Read in English

2 sierpnia powstańcom z batalionu Zośka udało się zdobyć dwa niemieckie czołgi typu Pantera. W bliżej niewyjaśnionych okolicznościach obydwie Pantery zabłąkały się na ulicę Karolkową i usiłowały przedrzeć się na północ skręcając w ul. Mireckiego, a następnie w ul. Okopową.

Żołnierze plutonu pancernego „Wacek” batalionu „Zośka” na zdobytym niemieckim czołgu typu „Pantera” w okolicach ulicy Okopowej. O lewej siedzą: ppor. Zdzisław Moszczeński „Ryk”[2] (Wedle [1] „Ryk” stoi tyłem pierwszy z lewej), NN, Jan Uniewski „Lumeński” [2] („Łuniewski” [1]), plut.pchor. Mieczysław Kijewski „Jordan”, sierżant pchor. Jan Myszkowski Bagiński „Bajan”, kapral Jan Zenka „Walek”.
Zdjęcie i opis zdjęcia z Wikimedia Commons: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Warsaw_Uprising_by_Deczkowki_-_Wacek_Platoon_-_15911.jpg

Czołgi były pozbawione osłony piechoty. Dzięki temu powstańcom udało się kilkukrotnie obrzucić je butelkami zapalającymi i granatami przeciwpancernymi. Te nie uszkodziły poważnie żadnego z czołgów, lecz w okolicach skrzyżowania Okopowej i Glinianej w pierwszej Panterze zgasł silnik i czołg stanął unieruchomiony. Załoga przesiadła się do drugiej Pantery.

Drugi wóz zawrócił na południe, lecz otrzymał trafienie z granatnika PIAT. Pocisk wybił dziurę z tyłu wieży czołgu. Wywołało to popłoch wśród załogi i czołg zjechał niespodziewanie z nasypu (ulica Okopowa biegła ówcześnie 1,5 metrowym nasypem) i wbił się w narożnik domu, co go skutecznie unieszkodliwiło.

Pierwszą Panterę, „Magdę”, udało się uruchomić już następnego dnia. Dokonał tego „majster Lumeński”, czyli Jan Uniewski, wolski mechanik. W następnych dniach udało się również naprawić drugi czołg, który nazwano „WP”.

Obydwa wozy brały udział w walkach aż do opuszczenia Woli przez żołnierzy batalionu Zośka. Niestety nie było możliwości przeprowadzenia czołgów przez ruiny getta warszawskiego. Poza tym powstańcy mieli poważne trudności w zdobyciu paliwa do czołgów i ładowaniu ich akumulatorów.

Autorem tekstu jest Łukasz Wojtach. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

_____

Capture of a Panther tank in Wola

On August 2nd the fighters of the Zośka battalion succeeded in capturing two German Panther tanks. In circumstances that could not be explained in details the Panthers turned into Karolkowa St. and attempted to push further north, by turning into Mireckiego St. and then into Okopowa St.

Soldiers of tank platoon „Wacek” of „Zośka” Battalion on a German Panther tank around Okopowa Street. Sitting from the left: Zdzisław Moszczeński „Ryk” [2] (according to source [1] „Ryk” is standing first from left facing the tank), unknown, Jan Uniewski „Lumeński” [2] („Łuniewski” according to source [1]), Mieczysław Kijewski „Jordan”, Jan Myszkowski Bagiński „Bajan” and Jan Zenka „Walek”.
Photo and photo description from Wikimedia Commons: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Warsaw_Uprising_by_Deczkowki_-_Wacek_Platoon_-_15911.jpg

The tanks were devoid of infantry cover. Thanks to that the uprising fighters managed to hit them several times with incendiary bottles and anti-armor grenades. These did no substantial damage to the tanks but in the vicinity of the Okopowa and Gliniana crossing the engine cut off in the first of the Panthers and the tank was immobilized. Its crew moved on to the other Panther.

The other vehicle turned around south, but was hit by a PIAT grenade launcher. The missile punched a hole in the rear of the tank’s turret. This caused its crew to panic and the tank, unexpectedly, went off the embankment (back then Okopowa street was laid over a 1.5m high dyke) and hit a corner of a house, which in turn put it out of service.

The first Panther “Magda” was already mobilized the next day. This was done by “majster Lumeński” that is Jan Uniewski, a mechanic of Wola. In the following days also the other tank could be successfully repaired and this one was named “WP”. On the picture we see “Lumeński” sticking his head out of its hatch.

Both vehicles participated in the fights till Wola was left by the soldiers of the Zośka battalion. Unfortunately there was no possibility of passing the ruins of Warsaw Ghetto with them. Apart from that the fighters found it difficult to get fuel for and charge the batteries of the tanks.

Author: Łukasz Wojtach. The text is licensed Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 PL (CC BY-SA 3.0 PL) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.

Published by: Niedowidek

Programista, historyk i archiwista z doświadczeniem w digitalizacji, masowym przetwarzaniu plików graficznych, udostępnianiu czasopism i archiwaliów online, tworzeniu aplikacji mobilnych, systemach informatycznych dla służby zdrowia. Programmer, historian and archivist, experienced in digitization , conversion of large quantities of image files, making journals and archival documents accessible online, creating mobile applications, developing Health Information System.

Tagi, , , Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s